70 lat po zakończeniu II wojny światowej, stowarzyszenie Biegi Odry zaczęło zbierać polskie i niemieckie wspomnienia, poświęcone tematyce przebiegu ostatnich dni wojny na terenie Brandenburgii oraz wzdłuż Odry. Wspomnienia te, to wspomnienia dzieci, często opowiadane po raz pierwszy.

Opisują rozpadające się i tworzące na nowo rodziny i stosunki sąsiedzkie. Opowiadają o lękach, niebezpieczeństwie, głodzie, utraconej ojczyźnie i własności: domach, ogrodach, zwierzętach. A także o długich i trudnych próbach rozpoczęcia życia od nowa. Mówią o pustych wsiach, które musiały zostać zasiedlone na nowo, o pomocnych i wrogich sąsiadach, o sukcesach i porażkach życia „na nowo”, o pierwszych dniach w nowych warunkach, wreszcie o powrotach do „starej ojczyzny” i odwiedzinach u jej nowych mieszkańców. Te kilka dni wywarły na naszych bohaterach ogromne wrażenie i pozostawiły w nich piętno na całe życie.


Więcej
Przesuwanie mapy za pomocą jednego palca

Projekt

Das Projekt

Odra

Die ODer

Dzieciństwo

Kindheit

Ojczyzna

Heimat

Wojna

Krieg

Koniec wojny

Kriegsende

Przemoc

Gewalt

Głód

Hunger

Ucieczka i wypędzenie

Flucht und Vertreibung

Droga

Der Weg

Powrót

Rückkehr

Nowa ojczyzna

Neue Heimat

Pojednanie

Versöhnung

Historie rodzinne

Familiengeschichten

Odtwórz film